O NAS

 

 

foto5.jpgFundacja „Pro Anima”

 

powstała w celu wspierania inicjatyw artystycznych i edukacyjnych skierowanych głównie do mieszkańców Podlasia.

Fundacja skupia osoby z długoletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i organizacji inicjatyw kulturalno-oświatowych. Są to współpracujący z Fundacją psychologowie, artyści, animatorzy kultury, trenerzy i specjaliści z zakresu organizacji szkoleń w tym również współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Statutowe cele działania Fundacji to w szczególności wspieranie rozwoju artystycznego społeczeństwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych; organizowanie i wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalno-artystycznej, edukacyjnej, naukowej i oświatowej, a także wydawniczej; wspieranie inicjatyw obywatelskich, instytucji publicznych i społecznych, jak również organizacji pozarządowych, służących zachowaniu dziedzictwa narodowego i promocji kultury Polskiej w kraju i za granicą; promowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie i inicjowanie świadomości obywatelskiej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach miejskich i wiejskich; działanie na rzecz trwałego i twórczego włączenia dorobku kultury europejskiej w główne nurty rozwojowe, programy badawcze; wspieranie i inicjowanie działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomność, uzależnieniom, a w szczególności organizowanie lokalnych grup wsparcia dla osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych (np. alkoholizm, narkomania) poprzez prowadzenie lokalnych ośrodków edukacji, reedukacji i resocjalizacji młodzieży, a także miejsc pomocy wychodzenia z bezdomności; organizowanie warsztatów i kursów, które umożliwią zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy oraz organizowanie różnych form wypoczynku, wyjazdów rekreacyjnych i szkoleniowych.

Pomimo, krótkiego okresu działalności Fundacja umożliwiła wydanie płyty Męskiemu Zespołowi Wokalnemu – Schola Gregoriana Sancti Casimiri pt. Passio z chorałem gregoriańskim z Wielkiego Tygodnia. Wydawcą płyty była firma edukacyjna Open Education Group a patronat medialny nad płytą objął portal Fronda.

clock.jpgFundacja otwarta jest na współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Mając na celu promowanie kultury fizycznej Fundacja była współorganizatorem wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Młodych Piłkarzy „Bez Faulu” - „Integracyjno-Profilaktycznego Międzynarodowego Turniej Piłki Nożnej im. Zdzisława Omiliana - Dyrektora ZSOMS chłopców rocznik 1997 i młodszych”. W turnieju m.in. udział wzięły zespoły: BKS "HETMAN", Bałtycka Akademia Piłkarska z Litwy, MOSiR Bielsk Podlaski, UKS "JUVENIA" Białystok, ZSOMS Białystok.

Kolejną inicjatywą, którą Fundacja zamierza objąć swoim wsparciem jest prawykonanie w Białymstoku mało znanych utworów pijarskiego kapelmistrza łowickiego o. Damiana Stachowicza (XVII w.) a także inne inicjatywy i projekty znanego podlaskim melomanom Zespołu Muzyki Dawnej Diletto prowadzonego przez Annę Moniuszko.