CENTRUM 60+ ASOS

Zapraszamy osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie:

„CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE WOLONTARIAT I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI”

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

pod numerem telefonu: 85-667-12-82

lub

adresem e-mail: biuro.proanima@wp.pl

 

oraz do uzupełniania formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Ps. Do formularza zgłoszeniowego obowiązkowo należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO. 

seniorzy_a3_-_po_poprawie-1.jpg