Ochrona danych osobowych

 

Informujemy, iż Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Piotr Czubaty.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się bezpośrednio poprzez adres e-mail: iod@fundacjaproanima.pl.

Klauzule informacyjne: 

Ogólny obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla pracowników

Obowiązek informacyjny dla współpracowników

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy