Pro Anima

Wspieramy kreatywność

Fundacja ProAnima powstała, by ożywiać i inspirować działania z dziedziny kultury i edukacji. Naszą misją jest wzrost aktywności kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców jak i twórców kultury. Wywodzimy się z Polski północno-wschodniej, ale nasze działania skupiają artystów i mecenasów kultury z całego kraju.

Jeżeli utożsamiasz się z naszą misją i chciałbyś wnieść swój wkład w prowadzone przez nas działania, zapraszamy do podzielenia się z nami swoim pomysłem – kto wie, być może razem stworzymy coś wyjątkowego?

Pro

(z języka łacińskiego)
za, na rzecz, na korzyść

Anima

(z języka łacińskiego)
dech, dusza, serce, życie

Projekty

Edukacja

Postawiliśmy na wyrównywanie szans, jeżeli chodzi o dostęp do kultury, a także na podnoszenie jakości kształcenia w tym obszarze. Dlatego od lat wspieramy szkoły na terenach wiejskich. Prowadziliśmy również projekt – Rodzinna Akademia Społeczna – skierowany do rodzin wielodzietnych. Integracja międzypokoleniowa i kształtowanie postaw obywatelskich są w naszej ocenie bezcenne i jesteśmy dumni, mając swój wkład w budowanie tych wartości.

Aktywizacja

Szczególnym obszarem objętym troską Fundacji ProAnima jest aktywizowanie wszystkich tych, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do oferty kulturalnej w wymiarze, który reprezentujemy. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, są dla nasz wyjątkowe i wiele naszych projektów skupia się właśnie na dotarciu do takich osób. Fundacja brała aktywny udział w realizacji Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS, a także inicjowała liczne działania aktywizujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Brak dostępu do kultury jest szczególną formą wykluczenia i z wielkim zaangażowaniem włączamy się w proces wyrównywania szans w tym zakresie.

Kultura

Sercem Fundacji ProAnima jest działalność kulturalna. Organizujemy festiwale i wydarzenia artystyczne, patronujemy wartościowym przedsięwzięciom, łączymy ludzi kultury z całej Polski, promując ich twórczość. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami wiodących festiwali w Białymstoku. Realizując swoją misję, powołaliśmy też ogólnopolski Portal Promocji Kultury www.proanima.pl, który stał się miejscem promocji wszystkich wartościowych inicjatyw kulturalnych, gromadzącym użytkowników z terenu całego kraju, a także z zagranicy. Portal pozwala na selekcjonowanie ofert kulturalnych w zależności od zainteresowań odbiorcy. Taka spersonalizowana paleta wydarzeń jest szczególnie doceniana przez osoby starsze lub z różnych względów wykluczone kulturalnie – mogą one wyszukiwać na przykład wydarzenia otwarte, darmowe, bądź też inne, dopasowane do indywidualnych preferencji. Odbywa się to za pomocą dedykowanego narzędzia, które zostało zaimplementowane specjalnie z myślą o naszej misji docierania z kulturą do możliwie najszerszego audytorium. Portal www.proanima.pl ma również służyć jako ogólnopolskie medium obywatelskie, otwarte na dziennikarstwo obywatelskie w obszarze kultury. Chętnie obejmujemy patronatem wszelkie wartościowe inicjatywy publicystyczne, chcemy udostępniać łamy Portalu tym, którzy nie mają szansy przekazywać wartości w inny sposób. Działalność kulturalna Fundacji to również wsparcie lokalnych zespołów muzycznych, mecenat nad artystami i promowanie ich potencjału, a także prowadzenie ich impresariatu. Pod naszą szczególną opieką znajdują się zespoły mocno osadzone w historii i tradycjach różnych epok oraz wyjątkowych, rzadkich stylów muzycznych.

Projekty

Kultura

Sercem Fundacji ProAnima jest działalność kulturalna. Organizujemy festiwale i wydarzenia artystyczne, patronujemy wartościowym przedsięwzięciom, łączymy ludzi kultury z całej Polski, promując ich twórczość. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami wiodących festiwali w Białymstoku. Realizując swoją misję, powołaliśmy też ogólnopolski Portal Promocji Kultury www.proanima.pl, który stał się miejscem promocji wszystkich wartościowych inicjatyw kulturalnych, gromadzącym użytkowników z terenu całego kraju, a także z zagranicy. Portal pozwala na selekcjonowanie ofert kulturalnych w zależności od zainteresowań odbiorcy. Taka spersonalizowana paleta wydarzeń jest szczególnie doceniana przez osoby starsze lub z różnych względów wykluczone kulturalnie – mogą one wyszukiwać na przykład wydarzenia otwarte, darmowe, bądź też inne, dopasowane do indywidualnych preferencji. Odbywa się to za pomocą dedykowanego narzędzia, które zostało zaimplementowane specjalnie z myślą o naszej misji docierania z kulturą do możliwie najszerszego audytorium. Portal www.proanima.pl ma również służyć jako ogólnopolskie medium obywatelskie, otwarte na dziennikarstwo obywatelskie w obszarze kultury. Chętnie obejmujemy patronatem wszelkie wartościowe inicjatywy publicystyczne, chcemy udostępniać łamy Portalu tym, którzy nie mają szansy przekazywać wartości w inny sposób. Działalność kulturalna Fundacji to również wsparcie lokalnych zespołów muzycznych, mecenat nad artystami i promowanie ich potencjału, a także prowadzenie ich impresariatu. Pod naszą szczególną opieką znajdują się zespoły mocno osadzone w historii i tradycjach różnych epok oraz wyjątkowych, rzadkich stylów muzycznych.

Aktywizacja

Szczególnym obszarem objętym troską Fundacji ProAnima jest aktywizowanie wszystkich tych, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do oferty kulturalnej w wymiarze, który reprezentujemy. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, są dla nasz wyjątkowe i wiele naszych projektów skupia się właśnie na dotarciu do takich osób. Fundacja brała aktywny udział w realizacji Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS, a także inicjowała liczne działania aktywizujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Brak dostępu do kultury jest szczególną formą wykluczenia i z wielkim zaangażowaniem włączamy się w proces wyrównywania szans w tym zakresie.

Edukacja

Postawiliśmy na wyrównywanie szans, jeżeli chodzi o dostęp do kultury, a także na podnoszenie jakości kształcenia w tym obszarze. Dlatego od lat wspieramy szkoły na terenach wiejskich. Prowadziliśmy również projekt – Rodzinna Akademia Społeczna – skierowany do rodzin wielodzietnych. Integracja międzypokoleniowa i kształtowanie postaw obywatelskich są w naszej ocenie bezcenne i jesteśmy dumni, mając swój wkład w budowanie tych wartości.

Kontakt

Adres

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok

Telefon
Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content