Pro Anima

Wspieramy kreatywność

Fundacja ProAnima powstała, by ożywiać i inspirować działania z dziedziny kultury i edukacji. Naszą misją jest wzrost aktywności kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców jak i twórców kultury. Wywodzimy się z Polski północno-wschodniej, ale nasze działania skupiają artystów i mecenasów kultury z całego kraju.

Jeżeli utożsamiasz się z naszą misją i chciałbyś wnieść swój wkład w prowadzone przez nas działania, zapraszamy do podzielenia się z nami swoim pomysłem – kto wie, być może razem stworzymy coś wyjątkowego?

Fundacja Pro Anima serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 13 czerwca 2023 roku dotyczące wykonania adaptacji, modernizacji oraz wyposażenia w lokalu Fundacji Pro Anima w Białymstoku.

Pro

(z języka łacińskiego)
za, na rzecz, na korzyść

Anima

(z języka łacińskiego)
dech, dusza, serce, życie

Projekty

Edukacja

Postawiliśmy na wyrównywanie szans, jeżeli chodzi o dostęp do kultury, a także na podnoszenie jakości kształcenia w tym obszarze. Dlatego od lat wspieramy szkoły na terenach wiejskich. Prowadziliśmy również projekt – Rodzinna Akademia Społeczna – skierowany do rodzin wielodzietnych. Integracja międzypokoleniowa i kształtowanie postaw obywatelskich są w naszej ocenie bezcenne i jesteśmy dumni, mając swój wkład w budowanie tych wartości.

Aktywizacja

Szczególnym obszarem objętym troską Fundacji ProAnima jest aktywizowanie wszystkich tych, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do oferty kulturalnej w wymiarze, który reprezentujemy. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, są dla nasz wyjątkowe i wiele naszych projektów skupia się właśnie na dotarciu do takich osób. Fundacja brała aktywny udział w realizacji Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS, a także inicjowała liczne działania aktywizujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Brak dostępu do kultury jest szczególną formą wykluczenia i z wielkim zaangażowaniem włączamy się w proces wyrównywania szans w tym zakresie.

Kultura

Sercem Fundacji ProAnima jest działalność kulturalna. Organizujemy festiwale i wydarzenia artystyczne, patronujemy wartościowym przedsięwzięciom, łączymy ludzi kultury z całej Polski, promując ich twórczość. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami wiodących festiwali w Białymstoku. Realizując swoją misję, powołaliśmy też ogólnopolski Portal Promocji Kultury www.proanima.pl, który stał się miejscem promocji wszystkich wartościowych inicjatyw kulturalnych, gromadzącym użytkowników z terenu całego kraju, a także z zagranicy. Portal pozwala na selekcjonowanie ofert kulturalnych w zależności od zainteresowań odbiorcy. Taka spersonalizowana paleta wydarzeń jest szczególnie doceniana przez osoby starsze lub z różnych względów wykluczone kulturalnie – mogą one wyszukiwać na przykład wydarzenia otwarte, darmowe, bądź też inne, dopasowane do indywidualnych preferencji. Odbywa się to za pomocą dedykowanego narzędzia, które zostało zaimplementowane specjalnie z myślą o naszej misji docierania z kulturą do możliwie najszerszego audytorium. Portal www.proanima.pl ma również służyć jako ogólnopolskie medium obywatelskie, otwarte na dziennikarstwo obywatelskie w obszarze kultury. Chętnie obejmujemy patronatem wszelkie wartościowe inicjatywy publicystyczne, chcemy udostępniać łamy Portalu tym, którzy nie mają szansy przekazywać wartości w inny sposób. Działalność kulturalna Fundacji to również wsparcie lokalnych zespołów muzycznych, mecenat nad artystami i promowanie ich potencjału, a także prowadzenie ich impresariatu. Pod naszą szczególną opieką znajdują się zespoły mocno osadzone w historii i tradycjach różnych epok oraz wyjątkowych, rzadkich stylów muzycznych.

Projekty

Kultura

Sercem Fundacji ProAnima jest działalność kulturalna. Organizujemy festiwale i wydarzenia artystyczne, patronujemy wartościowym przedsięwzięciom, łączymy ludzi kultury z całej Polski, promując ich twórczość. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami wiodących festiwali w Białymstoku. Realizując swoją misję, powołaliśmy też ogólnopolski Portal Promocji Kultury www.proanima.pl, który stał się miejscem promocji wszystkich wartościowych inicjatyw kulturalnych, gromadzącym użytkowników z terenu całego kraju, a także z zagranicy. Portal pozwala na selekcjonowanie ofert kulturalnych w zależności od zainteresowań odbiorcy. Taka spersonalizowana paleta wydarzeń jest szczególnie doceniana przez osoby starsze lub z różnych względów wykluczone kulturalnie – mogą one wyszukiwać na przykład wydarzenia otwarte, darmowe, bądź też inne, dopasowane do indywidualnych preferencji. Odbywa się to za pomocą dedykowanego narzędzia, które zostało zaimplementowane specjalnie z myślą o naszej misji docierania z kulturą do możliwie najszerszego audytorium. Portal www.proanima.pl ma również służyć jako ogólnopolskie medium obywatelskie, otwarte na dziennikarstwo obywatelskie w obszarze kultury. Chętnie obejmujemy patronatem wszelkie wartościowe inicjatywy publicystyczne, chcemy udostępniać łamy Portalu tym, którzy nie mają szansy przekazywać wartości w inny sposób. Działalność kulturalna Fundacji to również wsparcie lokalnych zespołów muzycznych, mecenat nad artystami i promowanie ich potencjału, a także prowadzenie ich impresariatu. Pod naszą szczególną opieką znajdują się zespoły mocno osadzone w historii i tradycjach różnych epok oraz wyjątkowych, rzadkich stylów muzycznych.

Aktywizacja

Szczególnym obszarem objętym troską Fundacji ProAnima jest aktywizowanie wszystkich tych, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do oferty kulturalnej w wymiarze, który reprezentujemy. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, są dla nasz wyjątkowe i wiele naszych projektów skupia się właśnie na dotarciu do takich osób. Fundacja brała aktywny udział w realizacji Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS, a także inicjowała liczne działania aktywizujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Brak dostępu do kultury jest szczególną formą wykluczenia i z wielkim zaangażowaniem włączamy się w proces wyrównywania szans w tym zakresie.

Edukacja

Postawiliśmy na wyrównywanie szans, jeżeli chodzi o dostęp do kultury, a także na podnoszenie jakości kształcenia w tym obszarze. Dlatego od lat wspieramy szkoły na terenach wiejskich. Prowadziliśmy również projekt – Rodzinna Akademia Społeczna – skierowany do rodzin wielodzietnych. Integracja międzypokoleniowa i kształtowanie postaw obywatelskich są w naszej ocenie bezcenne i jesteśmy dumni, mając swój wkład w budowanie tych wartości.

Kontakt

Adres

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok

Telefon
Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content