Centrum Promocji Kultury Polskiej

Fundacja Pro Anima zrealizowała zadanie pod nazwą
"Utworzenie Centrum Promocji Kultury Polskiej Fundacji Pro Anima"

Zadanie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 Wolność po polsku. W ramach zadania została zakupiona nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu usługowego nr 1, składającego się z 3 pomieszczeń (2 pomieszczenia usługowe oraz łazienka z wc), o powierzchni użytkowej 76,70 m2, znajdująca się w budynku wielolokalowym przy ul. Warszawskiej 55 w Białymstoku, a należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Alternatywa” za kwotę 515 tys. zł. Kwota dofinansowania – 400000 zł.

W ww. lokalu zostało utworzone Centrum Promocji Kultury Polskiej w celu realizacji działań statutowych Fundacji. W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić adaptację i wyposażenie wnętrza lokalu. Docelowo Centrum będzie się składało z sali wystawowo-warsztatowej, ministudia audio-video oraz pomieszczenia biurowego – do potrzeb biura koncertowego oraz redakcji Portalu Promocji Kultury ProAnima.pl.

Podlasie nazywane jest „Bramą na Wschód” dlatego w Centrum działać będzie Ośrodek Dziennikarstwa Obywatelskiego w obszarze Polskiej Kultury. Planujemy zwiększenie funkcjonalności lokalu poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz wyposażenia lokalu.

Zapraszamy wszystkich, dla których kultura Polska ma wartość o wsparcie naszych działań. 

Stan obecny

Stan docelowy

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content