Centrum Promocji Kultury Polskiej

Adaptacja i wyposażenie Centrum Promocji Kultury Polskiej Fundacji Pro Anima

Fundacja Pro Anima w 2023 roku realizuje zadanie pod nazwą „Adaptacja i wyposażenie Centrum Promocji Kultury Polskiej Fundacji Pro Anima” dofinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2023 Wolność po polsku.
Celem zadania jest polepszenie funkcjonalności lokalu poprzez wykonanie prac adaptacyjno aranżacyjnych. W celu zwiększenia dostępności łazienki oraz aneksu kuchennego dla odwiedzających Centrum gości niezbędne było ich przeniesienie. Dzięki temu zwiększyliśmy salę wystawową oraz wygospodarowaliśmy gabinet przeznaczony na mini studio do realizacji audycji audio-video. Powyższe działania zwiększyły dostępność i atrakcyjność obiektu dla odbiorców działań statutowych naszej Fundacji.

Część prac i zakupów zostało zrealizowanych w ramach projektu „Ośrodek Dziennikarstwa Obywatelskiego przy portalu Proanima.pl” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Tak jest:

Adaptacja i wyposażenie Centrum Promocji Kultury Polskiej Fundacji Pro Anima

Fundacja Pro Anima w 2023 roku realizuje zadanie pod nazwą „Adaptacja i wyposażenie Centrum Promocji Kultury Polskiej Fundacji Pro Anima” dofinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2023 Wolność po polsku.
Celem zadania jest polepszenie funkcjonalności lokalu poprzez wykonanie prac adaptacyjno aranżacyjnych. W celu zwiększenia dostępności łazienki oraz aneksu kuchennego dla odwiedzających Centrum gości niezbędne było ich przeniesienie. Dzięki temu zwiększyliśmy salę wystawową oraz wygospodarowaliśmy gabinet przeznaczony na mini studio do realizacji audycji audio-video. Powyższe działania zwiększyły dostępność i atrakcyjność obiektu dla odbiorców działań statutowych naszej Fundacji.

Część prac i zakupów zostało zrealizowanych w ramach projektu „Ośrodek Dziennikarstwa Obywatelskiego przy portalu Proanima.pl” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Tak jest:

Stan obecny

Fundacja Pro Anima zrealizowała zadanie pod nazwą
"Utworzenie Centrum Promocji Kultury Polskiej Fundacji Pro Anima"

Zadanie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 Wolność po polsku. W ramach zadania została zakupiona nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu usługowego nr 1, składającego się z 3 pomieszczeń (2 pomieszczenia usługowe oraz łazienka z wc), o powierzchni użytkowej 76,70 m2, znajdująca się w budynku wielolokalowym przy ul. Warszawskiej 55 w Białymstoku, a należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Alternatywa” za kwotę 515 tys. zł. Kwota dofinansowania – 400000 zł.

W ww. lokalu zostało utworzone Centrum Promocji Kultury Polskiej w celu realizacji działań statutowych Fundacji. W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić adaptację i wyposażenie wnętrza lokalu. Docelowo Centrum będzie się składało z sali wystawowo-warsztatowej, ministudia audio-video oraz pomieszczenia biurowego – do potrzeb biura koncertowego oraz redakcji Portalu Promocji Kultury ProAnima.pl.

Podlasie nazywane jest „Bramą na Wschód” dlatego w Centrum działać będzie Ośrodek Dziennikarstwa Obywatelskiego w obszarze Polskiej Kultury. Planujemy zwiększenie funkcjonalności lokalu poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz wyposażenia lokalu.

Zapraszamy wszystkich, dla których kultura Polska ma wartość o wsparcie naszych działań. 

Stan pierwotny

Stan docelowy

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content