BENCHMARK KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH

Kapitały żelazne stanowią potężny instrument finansowania innowacyjnych programów społecznych, badań naukowych i prac rozwojowych. Ponadto przyczyniają się do promowania wartości, które wyznaje organizacja. Rozpoznawalna na całym świecie i niezwykle prestiżowa Nagroda Nobla, ustanowiona 27 listopada 1895 r. na mocy testamentu, jest kapitałem żelaznym. Jej fundator, Alfred Nobel, precyzyjnie określił, że większa część jego fortuny powinna zostać podzielona na pięć części i przeznaczona na Nagrody w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju dla „tych, którzy w poprzednim roku przynieśli ludzkości największą korzyść”.

Według danych za rok 2020, największym kapitałem żelaznym dysponuje fundusz Ensign Peak Advisors, zarejestrowany w 1997 roku w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych. Jego właścicielem jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (inaczej Kościół Mormonów), a zgromadzona kwota przekracza 124 miliardy USD (ok. 505 miliardów PLN). Tym samym fundusz jest większy niż budżet Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2021 i niemal trzykrotnie większy niż budżet Republiki Słowackiej.

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie rocznych sprawozdań finansowych i raportów kwartalnych publikowanych w Internecie przez organizacje posiadające kapitał żelazny lub fundusze inwestycyjne nadzorujące proces jego gromadzenia. Prezentowane dane dotyczą dziesięciu największych kapitałów żelaznych organizacji non-profit, a więc z wyłączeniem kapitałów gromadzonych przez uniwersytety i szkoły wyższe.

LPNazwaKrajWartość ( miliardy USD)Rok założenia
1Novo Nordisk FoundationDania73,11989
2Bill & Melinda Gates FoundationStany zjednoczone46,81994
3Stichting INGKA FoundationNiderlandy361982
4Wellcome TrustWielka Brytania32,91936
5Howard Hughes Medical InstituteStany Zjednoczone23,81952
6Azim Premji FoundationIndie212001
7Open Society FoundationStany Zjednoczone19,61993
8Garfield Weston FoundationWielka Brytania15,71958
9Lilly FoundationStany Zjednoczone15,11937
10Ford FoundationStany Zjednoczone13,71936

Średnia wartość kapitału żelaznego wśród 10 wiodących na świecie organizacji non-profit wynosi ok. 17,7 miliarda USD, a czas potrzebny na jego zgromadzenie – nieco ponad 53 lata.

Powyższa lista organizacji i ich serwisy internetowe są źródłem inspiracji na kolejne etapy zarządzania kapitałem żelaznym – wskazują one jak może wyglądać inwestowanie w stadium dojrzałości, podobnie jak relacje z interesariuszami i komunikacja z otoczeniem. Fundacja Pro Anima może już teraz nawiązywać do globalnych liderów i adaptować twórczo ich doświadczenie i dorobek dla swoich celów.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza działalność brytyjskiej Garfield Weston Foundation, która angażuje się w projekty kulturalne, a jej profil jest zbliżony do Fundacji Pro Anima. Może stanowić inspirację w zakresie rozwiązań organizacyjnych przyszłej działalności filantropijnej. Fundacja oferuje szereg działań w tym zakresie m.in. quiz, który pozwala ewentualnym wnioskodawcom o dotację sprawdzić w ciągu paru sekund, czy kwalifikują się do konkursów.

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content