Oświadczenie

Fundacja Pro Anima (Beneficjent projektu) oświadcza, iż po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu pn. „Poradnictwo i wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Supraśl” o numerze RPO.09.01.00-20-0646/21:
a) wskaźnik rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (szt.) wynosi: min. 5 – wskaźnik odnosi się do osób
b) wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu programu wynosi: min. 5 – wskaźnik odnosi się do osób

Wartość wskaźnika w obu przypadkach (lit. a i b) odnosi się do osób (specjalistów) świadczących lub gotowych do świadczenia usług po zakończeniu projektu — zgodnie z definicją wskaźnika (lit. a) wskazanej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.

W przypadku potrzeby realizacji wsparcia o charakterze zajęć specjalistycznych (analogicznych) jak w przedmiotowym projekcie na terenie realizacji projektu (Gmina Supraśl — powiat białostocki, woj.podlaskie) – proszę o kontakt pod adresem e-mail: gmsuprasl@fundacjaproanima.pl

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content