O Fundacji

ProAnima

Wspieramy kreatywność

Zgodnie ze statutem Celem działania Fundacji jest w szczególności: wspieranie rozwoju artystycznego społeczeństwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych; organizowanie i wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalno-artystycznej, edukacyjnej, naukowej i oświatowej, a także wydawniczej oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich,instytucji publicznych i społecznych, jak również organizacji pozarządowych, służących zachowaniu dziedzictwa narodowego i promocji kultury Polskiej w kraju i za granicą.

Głównym obszarem działalności Fundacji jest działalność kulturalna a także obszarze edukacji oraz aktywizacji społecznej osób zagrożonej wykluczeniem w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Fundacja Pro Anima prowadzi działalność od 2010 roku a misją Fundacji jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury i edukacji, które mają na celu wzrost aktywności kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców jak i twórców kultury związanych z regionem północnowschodnim Polski. Na realizacje celów statutowych Fundacja pozyskuje środki w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury(MKiDN,Miasto Białystok,Urząd Marszałkowski oraz inne JST), a także realizuje projekty prospołeczne (FIO, ASOS, POKL, RPOWP, PO WER).Działalność Fundacji ma charakter ciągły, inicjatywy i imprezy organizowane są corocznie.

Działalność kulturalna

W zakresie działań kulturalnych realizujemy głównie imprezy o wysokiej randze artystycznej takie jak Festiwal Sztuk Dawnych-Imieniny Izabeli Branickiej (corocznie począwszy od 2011 roku) oraz Cykl Koncertów Muzyka Mistrzów Baroku (corocznie począwszy od 2010 roku) prezentujące twórczość największych kompozytorów epoki baroku, odbywających się zazwyczaj w Sali Balowej Pałacu Branickich w Białymstoku. Pałac Branickich w Białymstoku jest zaliczany do najpiękniejszych realizacji barokowej architektury w tej części Europy. Mecenat hetmana Jana Klemensa Branickiego doprowadził w XVIII wieku do określenia białostockiego pałacu mianem „Polskiego Wersalu”. (więcej informacji TUTAJ). W koncertach udział biorą zarówno muzycy białostoccy, jak i specjalizujący się w wykonawstwie muzyki tego okresu muzycy z całej Polski i zagranicy co spowodowało, iż Białystok na przestrzeni ostatnich lat stał się cenionym ośrodkiem kulturalnym, znanym z wykonawstwa Muzyki Dawnej. Dzięki organizacji ww. koncertów na przełomie ostatnich 10 lat zbudowaliśmy markę Fundacji – która jest kojarzona z organizacji ciekawych, atrakcyjnych i popularnych wydarzeń kulturalnych. Fundacja ponadto wspiera w sposób szczególny lokalne zespoły wykonujące muzykę dawną naszego obszaru kulturowego.

Fundacja zdobywa środki na wzmocnienie swojego potencjału infrastrukturalnego, tak aby zapewnić bardziej optymalne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej dla zespołów wspieranych przez Fundację.  W 2017,2018 oraz 2019 roku Fundacja zrealizowała Projekty w ramach programu Infrastruktura kultury (Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)- łącznie o wartości ponad 200 tys. złotych. Fundacja jako organizator koncertów zwiększyła swoją konkurencyjność dzięki zmianie jakościowej w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego Fundacji. Zmniejszone zostały lub zniesione koszty wynajmu instrumentów i sprzętu oświetleniowego w prowadzonych przez Fundację Festiwalach i Koncertach.

Działalność edukacyjna

Obszarem dodatkowym (tzw. uzupełniającym) stanowi działalność edukacyjna prowadzone przez Fundację. W 2014 r. Fundacja zrealizowała projekty PO KL wspierając inicjatywy oddolne na terenach wiejskich, wiejskie szkoły oraz współpracując z wieloma partnerami realizującymi projektu współfinansowane ze środków unijnych. Na przełomie 2016/2017 r. Fundacja pozyskała środki z RPOWP 2014-2020 na realizację projektów edukacyjnych skierowanych do szkół podstawowych z terenów wiejskich woj. podlaskiego. Łączna wartość dofinansowania wyniosła blisko 300 tysięcy złotych. Warto także zaznaczyć, że o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie ubiegało się kilkaset podmiotów, a projekty złożone przez Fundację znalazły się na czołowych miejscach listy rankingowej– co dodatkowo wpłynęło na promocję marki Fundacji na terenie woj. podlaskiego.

Fundacja dla realizacji celów statutowych współpracuje także z uczelniami m.in. są to: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – mający swoją siedzibę w Pałacu Branickich, gdzie Fundacja organizuje większość koncertów, a także Uniwersytet w Białymstoku.

Zasoby

Fundacja posiada zasoby biurowe – wynajmuje lokal przy ul. Jagienki 4 w Białymstoku o powierzchni 40 m2, posiada 9 laptopów, router, biurka, krzesła biurowe, wyposażenie sali szkoleniowej (12 stołów oraz 15 krzeseł).

Oprócz powyższego Fundacja dysponuje sprzętem do organizacji koncertów i wspierania działalności zespołów: klawesyn koncertowy wraz z pokrowcem o wartości 125000 zł, 6 głosowy Pozytyw „Kistorgel Opus 28” (70000 zł), a także liry korbowe (4 sztuki) oraz lutnię, cymbały oraz inne średniowieczne instrumenty. Aktualnie Fundacja posiada sprzęt oświetleniowy: po 2 lampy led na dwóch statywach – wartości 20000 zł, zestaw oświetlenia na koncerty-bezprzewodowe reflektory ledowe 12 sztuk, kontroler bezprzewodowy, dwie skrzynie transportowe na oświetlacze z funkcją ładowania o wartości 15000 zł. 13 podestów scenicznych (2×1) oraz 80 krzeseł.

W związku ze wsparciem rozwoju Fundacji w ramach 3 letniego projektu “PROO Anima – rozwój instytucjonalny oraz misyjny Fundacji Pro Anima” realizowanego z Priorytetu 1a PROO Fundacja zatrudnia 6 osób zaangażowanych łącznie na 2 i 2/3 etatu realizujących 2 działania: Impresariat Podlaskich Twórców Kultury oraz Portal Promocji Kultury ProAnima.pl. Stanowią one zasoby kadrowe naszej Fundacji.

Fundacją od początku działania zarządza MARIUSZ PERKOWSKI – Menadżer posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu wieloma podmiotami, Prezes Zarządu Fundacji „Pro Anima”, z którą od 2010 roku zajmuje się realizacją koncertów, festiwali oraz działań prospołecznych realizowanych w ramach programów m.in. POKL, ASOS, FIO, RPOWP, POWER. Współwłaściciel i Prezes ogólnopolskiej firmy szkoleniowej Open Education Group Sp. z o.o. Koordynator kilkudziesięciu projektów unijnych o wartości kilkunastu mln zł. Animator kultury, dyrygent i założyciel zespołów muzycznych, śpiewak, producent spektakli, wydarzeń i nagrań muzycznych.

W ramach organizowanych przedsięwzięć Fundacja Pro Anima współpracuje z wieloma podmiotami wykonawczymi oraz organizacjami działającymi w sferze kultury są to min: Balet Dworski Cracovia Danza oraz Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tanców Historycznych i Kultury Dworskiej “Ardente Sole”,Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis”, Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku oraz Fundacja Wokół Sztuki, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury, Domy Kultury. Ponadto Fundacja współpracuje z innymi podmiotami prawa handlowego, przedstawicielami biznesu z terenu województwa podlaskiego tj. m.in. Open Education Group Sp. z o.o. – który pełni często funkcję mecenatu nad realizowanymi przez Wnioskodawcę wydarzeniami kulturalnymi, EC Euro Consulting Sp. z o.o. oraz wieloma NGO. Podstawowymi podmiotami sektora publicznego z którymi Wnioskodawca stale współpracuje lub współpracował jest m.in. m.Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, MKiDN, NCK,Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna.

Od początku działalności Fundacja powiększa swoje obroty i rozwija działania. W roku 2011 Fundacja pozyskała na realizację celów statutowych i w sposób prawidłowy rozliczyła kwotę 67000,00 (obroty wyniosły łącznie: 111340,90 zł),  natomiast w roku 2019 Fundacja na działania statutowe pozyskała kwotę 1 782 505,24 zł.

W ramach działań prospołecznych aktywnie wspiera środowiska lokalne zaangażowane w kultywowanie i propagowanie tradycji staropolskich, kultury i dziedzictwa narodowego.

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content