Wydawnictwa płytowe

Płyty CD

Fundacja Pro Anima jest producentem kilku płyt CD.

W sprawie zamówień proszę o kontakt pod numerem tel. +48 85 667-12-82 lub na e-mail: biuro.proanima@wp.pl
KOLĘDY EUROPEJSKIEJ CHRISTIANITAS
 
Męski Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri
Mariusz Perkowski – kierownictwo artystyczne 
Pro Anima 13200
Nagranie płyty zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.
 
Christianitas to Europa średniowieczna, w której chrześcijaństwo było podstawowym punktem odniesienia dla opisywania własnej tożsamości. Christianitas było dla współczesnych jednym światem i każdy obywatel tego świata myślał kategoriami uniwersalnymi. Okres Świąt Bożego Narodzenia był przez wieki spoiwem całej chrześcijańskiej Europy i również dzisiaj może być czasem wyjątkowym dla większości mieszkańców Europy. Kolędy pochodzące z wielu regionów średniowiecznej Europy świadczą o wartościach naszego kontynentu, które łączyć mogą i powinny również dzisiaj. Jest to szczególnie ważne w dobie afirmacji multikulturalizmu, z jednoczesnym brakiem wychowania do zrozumienia korzeni kultury własnej, polskiej i europejskiej. Na tym tle ukazanie średniowiecznych kolęd Polskich obecnie nieznanych i zapomnianych szerszej publiczności, ma ogromną wartość. Adam Mickiewicz, w wykładach z literatury słowiańskiej (1841) mówił: „Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska… Mówię o zbiorze Kantyczek… Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny dla Boskiego Dzieciątka, są tak delikatne i święte, że tłumaczenie prozą mogłoby je spospolitować. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności”. Repertuar popularnych kolęd jednakże zazwyczaj nie sięga dalej niż po XVII wieczne utwory, a o starszych pieśniach Bożonarodzeniowych większość Polaków wie niewiele, pomimo tego, iż ukazują one w staropolskim języku, pełne głębi uczucia religijne naszych przodków, ważne również dla nas.
PIEŚNI NABOŻNE FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO
 
Męski Zespół Wokalny Schola Gregoriana Sancti Casimiri
Mariusz Perkowski – kierownictwo artystyczne 
Bartosz Izbicki – instrumenty dawne 
Pro Anima 13100
 
Franciszek Karpiński (1741-1825) polski poeta epoki oświecenia, jest twórcą i głównym przedstawicielem nurtu sentymentalnego w polskiej liryce, autorem „Zabawek wierszem i prozą”, “Laury i Filona” i  wielu innych utworów literackich. Wielu jednak zapomina o jego najpopularniejszym dziele jakim bez wątpienia pozostają Pieśni Nabożne, pisane podczas pobytu w Białymstoku a wydane drukiem w 1792 roku w położonym nieopodal Supraślu. Na płycie 14 utworów przedzielają fragmenty pamiętników Franciszka Karpińskiego oraz opisy okoliczności w jakich pieśni w Polsce tradycyjnie śpiewano. Takie zestawienie słowa i pieśni przenosi do słuchacza do epoki Franciszka Karpińskiego a wrażenia potęgują mocne, męskie głosy śpiewaków oraz “zorientowany historycznie” akompaniament Bartosza Izbickiego na instrumentach dawnych. Płyta powstała we współpracy z Miastem Białystok. 
DAWNI MISTRZOWIE – NOWO ODKRYCI | MASTERS OF THE PAST – NEWLY DISCOVERED
 
Zespół Muzyki Dawnej DILETTO Anna Moniuszko /dyrygent/
DUX 1175 
 

Specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej zespół Diletto przenosi słuchaczy w czasy osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej, kiedy wielką rolę w polskim życiu intelektualnym i kulturalnym odgrywał zakon pijarów. Zgromadzenie to od momentu założenia prowadziło działalność dydaktyczną oferując bezpłatną edukację dzieciom, niezależnie od pochodzenia. Muzyka zawsze odgrywała istotną rolę w kolegiach pijarskich, przy których powstawały kapele, nierzadko reprezentujące wysoki poziom artystyczny. Simon Lechleinter, Jacek Szczurowski i Just Caspar, których utwory znalazły się na płycie, to kompozytorzy związani z polską prowincją pijarów, znakomici przedstawiciele późnobarokowej muzyki liturgicznej. Utwory na płycie: Litaniae de Corde Jesu (1734), Litaniae in D, O Jesu mi dilecte. Płyta powstała we współpracy z Miastem Białystok.  

ANDRZEJ SIEWIŃSKI OPERA OMNIA
 
Zespół Muzyki Dawnej DILETTO 
Anna Moniuszko /dyrygent/
Schola Gregoriana Sancti Casimiri
DUX 1132    
 
Nagranie zawiera wszystkie do tej pory odnalezione dzieła mało znanego polskiego kompozytora epoki baroku, Andrzeja Siewińskiego.

Missa pro defunctis utrzymana jest w niezwykle poważnej i smutnej tonacji c-moll. Zwraca uwagę inwencja melodyczna kompozytora, piękne motywy podane w zgrabnym, koncertującym stylu. Zespół muzyki dawnej Dileto debiutujący tą płytą na rynku fonograficznym, po niespełna dziesięciu latach działalności dorobił się wyrazistego stylu, w którym widocznym celem jest wierność historycznej stylistyce wykonawczej. Całości dopełniają zgrane głosy wokalistów specjalizujących się w muzyce dawnej. Brakujące części Officium Parvum wykonuje Schola Gregoriana Sancti Casimiri, sprawiając wrażenie przeniesienia się w czasie. Utwory na płycie: Ave Regina caelorum a 8, Officium parvum Immaculatae Conceptionis BVM, Missa pro defunctis a 9 /Requiem/. Płyta powstała we współpracy z Miastem Białystok. 

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content