ProAnima

Wspieramy kreatywność

Misją Fundacji Pro Anima jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury i edukacji, które mają na celu wzrost aktywności kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców jak i twórców kultury związanych z regionem północnowschodnim Polski.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mających ciekawe pomysły na urozmaicenie oferty kulturalnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców naszego regionu.

Pro

(z języka łacińskiego)
za, na rzecz, na korzyść

Anima

(z języka łacińskiego)
dech, dusza, serce, życie

4 weeks ago

Proanima

kilka zdjęć z naszego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku w 2019 roku. Jeszcze przedkoronawirusowo. Dziękujemy wszystkim melomanom za obecność i artystom za niesamowite przeżycia. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Proanima

R.I.P.Z olbrzymim smutkiem informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2020, niespodziewanie w sile wieku, odszedł na zawsze dr hab. Tomasz Sosnowski- profesor na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Środowisko akademickie, a szczególnie polscy pedagodzy społeczni ponieśli niepowetowaną stratę. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Media
Społecznościowe

Projekty

Edukacja

W obszarze edukacji Fundacja wspiera szkoły na obszarach wiejskich w zakresie podnoszenia jakości kształcenia a także prowadząc projekt (2 edycje) Rodzinną Akademię Społeczną skierowany do rodzin wielodzietnych mających na celu integrację międzypokoleniową, edukację historyczną oraz kształtowanie postaw obywatelskich.

Aktywizacja

Działania aktywizujące kierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do osób starszych. Fundacja ma na swoim koncie wiele projektów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS a także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach których prowadzi działania aktywizujące społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.

Kultura

Działalność kulturalna jest głównym celem Fundacji Pro Anima. Jesteśmy pomysłodawcami oraz organizatorami kilku wiodących festiwali i wydarzeń artystycznych w Białymstoku a także powołaliśmy ogólnopolski Portal Promocji Kultury ProAnima.pl, na którym upowszechniamy działania kulturalne innych organizacji. Innowacyjne narzędzie zaimplementowane na portalu pozwala automatycznie wybierać ofertę kulturalną w zależności od zainteresowań odbiorców kultury. Jest to szczególnie istotne dla osób starszych oraz wykluczonych kulturalnie, którym staramy się pomóc znaleźć wyjątkowe wydarzenia dostępne często ze wstępem wolnym. W najbliższym czasie będziemy rozwijać Portal jako ogólnopolskie medium obywatelskie w obszarze kultury wspierając dziennikarstwo obywatelskie. Fundacja wspiera lokalne zespoły muzyczne działające w nurcie wykonawstwa poinformowanego historycznie poprzez organizacje koncertów i prowadzenie ich impresariatu.

Kontakt

Adres

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok

Telefon
E-mail:
Przewiń do góry
Skip to content