Przekaż darowiznę

Zostań Mecenasem Kultury!
Przekaż datek na wybrany cel:

Skorzystaj z modułu natychmiastowych płatności

Coś nie działa?
Odśwież moduł
natychmiastowych
płatności

1.00 

Kategoria:

Zapraszamy do zapoznania się z celami statutowymi i dokonanie darowizny z określeniem lub bez określenia o jaki cel chodzi. Jeżeli chciałbyś wspomóc ich realizację będziemy wdzięczni za każde wsparcie. 

1.00 

Kategoria:

Nasza Fundacja od wielu lat zajmuje się organizacją koncertów i impresariatem zespołów muzyki dawnej. Zakupiliśmy już dzięki darowiznom i dotacjom m.in. klawesyn koncertowy, pozytyw, smyczki do XVIII – wiecznej muzyki instrumentalnej, łącznie 7 sztuk (5 skrzypcowych, 2 altówkowe), Smyczek barokowy kontrabasowy, Lira korbowa i inne.

Aktualnie zbieramy na instrumenty dawne dla Zespołu Muzyki Dawnej Diletto: kopia skrzypiec barokowych 22000 zł, kontrabas barokowy ze strunami jelitowymi 40000 zł, smyczek wiolonczelowy do XVII – wiecznej muzyki instrumentalnej, z ukierunkowaniem na muzykę taneczną 10000 zł. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę wsparcia. 

1.00 

Kategoria:

Organizacja koncertów w ostatnim czasie jest związana z transmisjami online. Dzięki darowiznom i dotacjom udało się nam zgromadzić wiele koniecznych do realizacji koncertów narzędzi. Fundacja używa podczas koncertów sprzęt oświetleniowy: po 2 lampy led na dwóch statywach, zestaw oświetlenia na koncerty-bezprzewodowe reflektory ledowe 12 sztuk, kontroler bezprzewodowy, dwie skrzynie transportowe na oświetlacze z funkcją ładowania. 

Korzystamy także z 13 podestów scenicznych (2×1) oraz 80 krzeseł. Sprzęt do transmisji video (2 kamery video na głowicach, mikser video oraz mikrofony). W najbliższym czasie zamierzamy rozwinąć tę gałąź działalności powiększając zasoby sprzętowe niezbędne do wysokiej jakości transmisji online. Aktualnie zbieramy na profesjonalną Kamerę Sony wraz z osprzętem 26000 zł Będziemy wdzięczni za każdą kwotę na infrastrukturę niezbędną do ich realizacji. 

1.00 

Kategoria:

Upowszechnianie kultury to nasz główny cel statutowy. Już od roku działa nasz Portal Promocji Kultury ProAnima.pl informujący o wydarzeniach kulturalnych w całej Polsce i piszący o ważnych i ciekawych zjawiskach ze wszystkich obszarów kultury. Jeżeli promocja kultury jest dla Ciebie ważna tak jak dla nas zapraszamy do wpłaty darowizny na ten cel.  Polecamy szczególnie skorzystanie z opcji przelewu cyklicznego, żeby nasza działalność mogła być również stabilnie prowadzona.  

Darowizna na cele statutowe Fundacji

1.00 

Kategoria:

Zapraszamy do zapoznania się z celami statutowymi i dokonanie darowizny z określeniem lub bez określenia o jaki cel chodzi. Jeżeli chciałbyś wspomóc ich realizację będziemy wdzięczni za każde wsparcie. 

Darowizna na instrumenty dla zespołów muzyki dawnej

1.00 

Kategoria:

Nasza Fundacja od wielu lat zajmuje się organizacją koncertów i impresariatem zespołów muzyki dawnej. Zakupiliśmy już dzięki darowiznom i dotacjom m.in. klawesyn koncertowy, pozytyw, smyczki do XVIII – wiecznej muzyki instrumentalnej, łącznie 7 sztuk (5 skrzypcowych, 2 altówkowe), Smyczek barokowy kontrabasowy, Lira korbowa i inne.

Aktualnie zbieramy na instrumenty dawne dla Zespołu Muzyki Dawnej Diletto: kopia skrzypiec barokowych 22000 zł, kontrabas barokowy ze strunami jelitowymi 40000 zł, smyczek wiolonczelowy do XVII – wiecznej muzyki instrumentalnej, z ukierunkowaniem na muzykę taneczną 10000 zł. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę wsparcia. 

Darowizna na sprzęt do transmisji koncertów online

1.00 

Kategoria:

Organizacja koncertów w ostatnim czasie jest związana z transmisjami online. Dzięki darowiznom i dotacjom udało się nam zgromadzić wiele koniecznych do realizacji koncertów narzędzi. Fundacja używa podczas koncertów sprzęt oświetleniowy: po 2 lampy led na dwóch statywach, zestaw oświetlenia na koncerty-bezprzewodowe reflektory ledowe 12 sztuk, kontroler bezprzewodowy, dwie skrzynie transportowe na oświetlacze z funkcją ładowania. 

Korzystamy także z 13 podestów scenicznych (2×1) oraz 80 krzeseł. Sprzęt do transmisji video (2 kamery video na głowicach, mikser video oraz mikrofony). W najbliższym czasie zamierzamy rozwinąć tę gałąź działalności powiększając zasoby sprzętowe niezbędne do wysokiej jakości transmisji online. Aktualnie zbieramy na profesjonalną Kamerę Sony wraz z osprzętem 26000 zł Będziemy wdzięczni za każdą kwotę na infrastrukturę niezbędną do ich realizacji. 

Darowizna na wsparcie rozwoju
Ogólnopolskiego Portalu Promocji Kultury ProAnima.pl

1.00 

Kategoria:

Upowszechnianie kultury to nasz główny cel statutowy. Już od roku działa nasz Portal Promocji Kultury ProAnima.pl informujący o wydarzeniach kulturalnych w całej Polsce i piszący o ważnych i ciekawych zjawiskach ze wszystkich obszarów kultury. Jeżeli promocja kultury jest dla Ciebie ważna tak jak dla nas zapraszamy do wpłaty darowizny na ten cel.  Polecamy szczególnie skorzystanie z opcji przelewu cyklicznego, żeby nasza działalność mogła być również stabilnie prowadzona.  

Wpłat można dokonywać także bezpośrednio na konto Fundacji:

SBR nr. 8487 6900 0203 9142 5420 0000 10

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  • funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  • darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  • dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  • dochodów z zbiórek, kwest i imprez publicznych,
  • grantów,
  • odsetek i depozytów bankowych,
  • dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. W sprawach darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami składa Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 6 ust. 4 Statutu.

Fundacja zachowuje sobie prawo, aby środki pozyskane z darowizn, odpisów, powierzonych środków kapitałowych, a także, po zbyciu rzeczy materialnych należących do fundacji, jak również powierzonych jej do wykorzystania, z uzyskanego przychodu może przeznaczyć na innego rodzaju cele fundacji, np. fundusz rezerwowy.

Coś nie działa?
Odśwież moduł
natychmiastowych
płatności

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content